راه‌اندازی مجدد موزه ادب و عرفان شهرستان اهر

راه‌اندازی مجدد موزه ادب و عرفان شهرستان اهر
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی همزمان در بازدید از اماکن تحت پوشش شهرستان اهر از مرمت بنای شیخ شهاب‌الدین اهری و راه‌اندازی مجدد موزه ادب و عرفان خبر داد.

راه‌اندازی مجدد موزه ادب و عرفان شهرستان اهر

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی همزمان در بازدید از اماکن تحت پوشش شهرستان اهر از مرمت بنای شیخ شهاب‌الدین اهری و راه‌اندازی مجدد موزه ادب و عرفان خبر داد.
راه‌اندازی مجدد موزه ادب و عرفان شهرستان اهر

wolrd press news

View more posts from this author