راه‌اندازی فرهنگسرای هنر و ادب انقلاب اسلامی در جوار آرامگاه حمید سبزواری

راه‌اندازی فرهنگسرای هنر و ادب انقلاب اسلامی در جوار آرامگاه حمید سبزواری
معاون فرهنگی وزیر ارشاد با بیان اینکه فرهنگسرای هنر و ادب انقلاب اسلامی در کنار مزار استاد حمید سبزواری راه‌اندازی می‌شود، ثبت روز ملی شعر و ادب انقلاب اسلامی را به تصمیم شورای فرهنگ عمومی موکول کرد.

راه‌اندازی فرهنگسرای هنر و ادب انقلاب اسلامی در جوار آرامگاه حمید سبزواری

معاون فرهنگی وزیر ارشاد با بیان اینکه فرهنگسرای هنر و ادب انقلاب اسلامی در کنار مزار استاد حمید سبزواری راه‌اندازی می‌شود، ثبت روز ملی شعر و ادب انقلاب اسلامی را به تصمیم شورای فرهنگ عمومی موکول کرد.
راه‌اندازی فرهنگسرای هنر و ادب انقلاب اسلامی در جوار آرامگاه حمید سبزواری

عکس

View more posts from this author