راه‌اندازی صندوق قرض‌الحسنه برای کمک به دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل ریگان

راه‌اندازی صندوق قرض‌الحسنه برای کمک به دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل ریگان
نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی گفت: با راه‌اندازی صندوق قرض‌الحسنه در شهرستان ریگان به دانش‌آموزان باز مانده از تحصیل کمک می‌شود.

راه‌اندازی صندوق قرض‌الحسنه برای کمک به دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل ریگان

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی گفت: با راه‌اندازی صندوق قرض‌الحسنه در شهرستان ریگان به دانش‌آموزان باز مانده از تحصیل کمک می‌شود.
راه‌اندازی صندوق قرض‌الحسنه برای کمک به دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل ریگان

خرید vpn برای آیفون

ایرانی

View more posts from this author