راه‌اندازی سامانه جامع پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در مازندران

راه‌اندازی سامانه جامع پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در مازندران
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران از راه‌اندازی سامانه‌های جامع پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در این استان خبر داد

راه‌اندازی سامانه جامع پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در مازندران

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران از راه‌اندازی سامانه‌های جامع پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در این استان خبر داد
راه‌اندازی سامانه جامع پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در مازندران

View more posts from this author