راه‌اندازی بزرگ‌ترین خط ماشین کاری میل‌لنگ خاورمیانه در سمنان

راه‌اندازی بزرگ‌ترین خط ماشین کاری میل‌لنگ خاورمیانه در سمنان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از راه‌اندازی بزرگ‌ترین خط ماشین کاری میل‌لنگ و میل‌سوپاپ خاورمیانه در استان در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

راه‌اندازی بزرگ‌ترین خط ماشین کاری میل‌لنگ خاورمیانه در سمنان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از راه‌اندازی بزرگ‌ترین خط ماشین کاری میل‌لنگ و میل‌سوپاپ خاورمیانه در استان در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
راه‌اندازی بزرگ‌ترین خط ماشین کاری میل‌لنگ خاورمیانه در سمنان

View more posts from this author