راهیابی فرنگی‌کاران قم به اردوی تیم ملی کشتی/ میکائیلی: با آلمانی‌ها قهرمان می‌شدیم

راهیابی فرنگی‌کاران قم به اردوی تیم ملی کشتی/ میکائیلی: با آلمانی‌ها قهرمان می‌شدیم
سرمربی تیم کشتی شهدای مدافع حرم قم گفت: فرنگی‌کاران قم با درخشش در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان کشور شرایط مساعدی برای کسب سهمیه ملی دارند.

راهیابی فرنگی‌کاران قم به اردوی تیم ملی کشتی/ میکائیلی: با آلمانی‌ها قهرمان می‌شدیم

سرمربی تیم کشتی شهدای مدافع حرم قم گفت: فرنگی‌کاران قم با درخشش در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان کشور شرایط مساعدی برای کسب سهمیه ملی دارند.
راهیابی فرنگی‌کاران قم به اردوی تیم ملی کشتی/ میکائیلی: با آلمانی‌ها قهرمان می‌شدیم

View more posts from this author