راهپیمایی ۱۳ آبان در استان ها-2

راهپیمایی ۱۳ آبان در استان ها-2
تجمع بزرگ یوم‌الله 13 آبان از صبح امروز شنبه سیزدهم آبان نودو‌شش با حضور اقشار مختلف مردم، دانش آموزان و دانشجویان، اساتید حوزه و دانشگاه، طلاب و روحانیون و تشکل‌های دانشجویی و با شعار «مرگ بر آمریکا» در سرار کشور برگزار شد.

راهپیمایی ۱۳ آبان در استان ها-2

تجمع بزرگ یوم‌الله 13 آبان از صبح امروز شنبه سیزدهم آبان نودو‌شش با حضور اقشار مختلف مردم، دانش آموزان و دانشجویان، اساتید حوزه و دانشگاه، طلاب و روحانیون و تشکل‌های دانشجویی و با شعار «مرگ بر آمریکا» در سرار کشور برگزار شد.
راهپیمایی ۱۳ آبان در استان ها-2

View more posts from this author