راهپیمایی مردم ولایتمدار گلستان در محکومیت فتنه‎گران

راهپیمایی مردم ولایتمدار گلستان در محکومیت فتنه‎گران
مردم شهیدپرور و ولایتمدار گرگان فردا در حمایت از مقام معظم رهبری علیه فتنه‎گران راهپیمایی می‎کنند.

راهپیمایی مردم ولایتمدار گلستان در محکومیت فتنه‎گران

مردم شهیدپرور و ولایتمدار گرگان فردا در حمایت از مقام معظم رهبری علیه فتنه‎گران راهپیمایی می‎کنند.
راهپیمایی مردم ولایتمدار گلستان در محکومیت فتنه‎گران

View more posts from this author