راهپیمایی مردم ولایتمدار سیستان و بلوچستان در محکومیت آشوبگران

راهپیمایی مردم ولایتمدار سیستان و بلوچستان در محکومیت آشوبگران
مردم ولایتمدار و با بصیرت سیستان و بلوچستان در محکومیت اغتشاشات اخیر و معاندین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، راهپیمایی کردند.

راهپیمایی مردم ولایتمدار سیستان و بلوچستان در محکومیت آشوبگران

مردم ولایتمدار و با بصیرت سیستان و بلوچستان در محکومیت اغتشاشات اخیر و معاندین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، راهپیمایی کردند.
راهپیمایی مردم ولایتمدار سیستان و بلوچستان در محکومیت آشوبگران

View more posts from this author