راهپیمایی روز قدس نماد حمایت از مردم مظلوم فلسطین است

راهپیمایی روز قدس نماد حمایت از مردم مظلوم فلسطین است
شهردار باقرشهر راهپیمایی روز قدس را نماد حمایت از مردم مظلوم و بی‌گناه فلسطین دانست.

راهپیمایی روز قدس نماد حمایت از مردم مظلوم فلسطین است

شهردار باقرشهر راهپیمایی روز قدس را نماد حمایت از مردم مظلوم و بی‌گناه فلسطین دانست.
راهپیمایی روز قدس نماد حمایت از مردم مظلوم فلسطین است
سون وی پی ان

دانلود آهنگ آذری

View more posts from this author