راهپیمایی روز قدس در شهر رویان برگزار می‌شود

راهپیمایی روز قدس در شهر رویان برگزار می‌شود
راهپیمایی روز قدس در شهر رویان به صورت مستقل از شهرستان نور رأس ساعت 11 صبح روز جمعه از مقابل گلزار شهدای مسجد جامع رویان برگزار می‌شود.

راهپیمایی روز قدس در شهر رویان برگزار می‌شود

راهپیمایی روز قدس در شهر رویان به صورت مستقل از شهرستان نور رأس ساعت 11 صبح روز جمعه از مقابل گلزار شهدای مسجد جامع رویان برگزار می‌شود.
راهپیمایی روز قدس در شهر رویان برگزار می‌شود

استخدام آموزش و پرورش

View more posts from this author