راهپیمایی روز قدس از میدان شاهد تا مصلی جیرفت برگزار می‌شود

راهپیمایی روز قدس از میدان شاهد تا مصلی جیرفت برگزار می‌شود
امام جمعه جیرفت گفت: جمعه 11 تیرماه جاری راهپیمایی روز جهانی قدس از میدان شاهد تا مصلی جیرفت برگزار می‌شود.

راهپیمایی روز قدس از میدان شاهد تا مصلی جیرفت برگزار می‌شود

امام جمعه جیرفت گفت: جمعه 11 تیرماه جاری راهپیمایی روز جهانی قدس از میدان شاهد تا مصلی جیرفت برگزار می‌شود.
راهپیمایی روز قدس از میدان شاهد تا مصلی جیرفت برگزار می‌شود

باشگاه خبری ورزشی

View more posts from this author