رانندگان در محورهای مازندران احتیاط کنند/جاده‌های استان برفی می‌شود

رانندگان در محورهای مازندران احتیاط کنند/جاده‌های استان برفی می‌شود
معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی مازندران گفت: با توجه به کاهش دما ارتفاعات مازندران به‌صورت ابری و مه‌آلود پیش‌بینی می‌شود که لازم است رانندگان به توصیه‌های راهنمایی و رانندگی توجه کنند.

رانندگان در محورهای مازندران احتیاط کنند/جاده‌های استان برفی می‌شود

معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی مازندران گفت: با توجه به کاهش دما ارتفاعات مازندران به‌صورت ابری و مه‌آلود پیش‌بینی می‌شود که لازم است رانندگان به توصیه‌های راهنمایی و رانندگی توجه کنند.
رانندگان در محورهای مازندران احتیاط کنند/جاده‌های استان برفی می‌شود

View more posts from this author