رانش کوه و پیش‌روی آب دریا لاهیجان را تهدید می‌کند/ معضلات زیست‌محیطی در لاهیجان و سیاهکل بحرانی است

رانش کوه و پیش‌روی آب دریا لاهیجان را تهدید می‌کند/ معضلات زیست‌محیطی در لاهیجان و سیاهکل بحرانی است
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی گفت: رانش کوه، پیش‌روی آب دریا لاهیجان را تهدید می‌کند و معضلات زیست‌محیطی ناشی از زباله در لاهیجان و سیاهکل بحرانی شده است.

رانش کوه و پیش‌روی آب دریا لاهیجان را تهدید می‌کند/ معضلات زیست‌محیطی در لاهیجان و سیاهکل بحرانی است

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی گفت: رانش کوه، پیش‌روی آب دریا لاهیجان را تهدید می‌کند و معضلات زیست‌محیطی ناشی از زباله در لاهیجان و سیاهکل بحرانی شده است.
رانش کوه و پیش‌روی آب دریا لاهیجان را تهدید می‌کند/ معضلات زیست‌محیطی در لاهیجان و سیاهکل بحرانی است

View more posts from this author