رالی بین‌المللی کریدور شمال-جنوب به اصفهان رسید/ 22 هزار کیلومتر رانندگی تا سن‌پترزبورگ

رالی بین‌المللی کریدور شمال-جنوب به اصفهان رسید/ 22 هزار کیلومتر رانندگی تا سن‌پترزبورگ
رئیس هیأت اتومبیل‌رانی و موتورسواری استان اصفهان گفت: 40 شرکت‌کننده در قالب 20 خودرو در چهارچوب رالی بین‌المللی کریدور شمال-جنوب به اصفهان رسیدند.

رالی بین‌المللی کریدور شمال-جنوب به اصفهان رسید/ 22 هزار کیلومتر رانندگی تا سن‌پترزبورگ

رئیس هیأت اتومبیل‌رانی و موتورسواری استان اصفهان گفت: 40 شرکت‌کننده در قالب 20 خودرو در چهارچوب رالی بین‌المللی کریدور شمال-جنوب به اصفهان رسیدند.
رالی بین‌المللی کریدور شمال-جنوب به اصفهان رسید/ 22 هزار کیلومتر رانندگی تا سن‌پترزبورگ

View more posts from this author