رئیس هیأت والیبال کردستان در سمت خود ماندگار شد

رئیس هیأت والیبال کردستان در سمت خود ماندگار شد
عطاالله حیدری با کسب 16 رأی از کل آراء مأخوذه برای 4 سال دیگر سکان هیأت استان را به دست گرفت.

رئیس هیأت والیبال کردستان در سمت خود ماندگار شد

عطاالله حیدری با کسب 16 رأی از کل آراء مأخوذه برای 4 سال دیگر سکان هیأت استان را به دست گرفت.
رئیس هیأت والیبال کردستان در سمت خود ماندگار شد

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *