رئیس جمهور مشهد مقدس را به مقصد تهران ترک کرد

رئیس جمهور مشهد مقدس را به مقصد تهران ترک کرد
حجت‌الاسلام روحانی با بدرقه رسمی استاندار خراسان رضوی و مسؤولان استانی، مشهد مقدس را به مقصد تهران ترک کرد.

رئیس جمهور مشهد مقدس را به مقصد تهران ترک کرد

حجت‌الاسلام روحانی با بدرقه رسمی استاندار خراسان رضوی و مسؤولان استانی، مشهد مقدس را به مقصد تهران ترک کرد.
رئیس جمهور مشهد مقدس را به مقصد تهران ترک کرد

View more posts from this author