رئیس جدید اداره ورزش و جوانان سوادکوه‌ شمالی معرفی شد

رئیس جدید اداره ورزش و جوانان سوادکوه‌ شمالی معرفی شد
یاسر ابراهیم‌زاده به عنوان رئیس جدید اداره ورزش و جوانان سوادکوه‌ شمالی معرفی و به‌زودی مراسم معارفه می‌شود.

رئیس جدید اداره ورزش و جوانان سوادکوه‌ شمالی معرفی شد

یاسر ابراهیم‌زاده به عنوان رئیس جدید اداره ورزش و جوانان سوادکوه‌ شمالی معرفی و به‌زودی مراسم معارفه می‌شود.
رئیس جدید اداره ورزش و جوانان سوادکوه‌ شمالی معرفی شد

View more posts from this author