رئیس اداره روابط‌عمومی شهرداری ورامین منصوب شد

رئیس اداره روابط‌عمومی شهرداری ورامین منصوب شد
محسن ممیزی طی حکمی از سوی شهردار ورامین به‌عنوان مشاور شهردار و رئیس اداره روابط‌عمومی شهرداری ورامین منصوب شد.

رئیس اداره روابط‌عمومی شهرداری ورامین منصوب شد

محسن ممیزی طی حکمی از سوی شهردار ورامین به‌عنوان مشاور شهردار و رئیس اداره روابط‌عمومی شهرداری ورامین منصوب شد.
رئیس اداره روابط‌عمومی شهرداری ورامین منصوب شد

استخدام

View more posts from this author