رئیس‌جمهور درگذشت مادر شهیدان سبکتکین را تسلیت گفت

رئیس‌جمهور درگذشت مادر شهیدان سبکتکین را تسلیت گفت
رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت مادر شهیدان سرفراز حسین، رضا و محمدعلی و جانبازان والامقام محمود و قنبر سبکتکین را تسلیت گفت.

رئیس‌جمهور درگذشت مادر شهیدان سبکتکین را تسلیت گفت

رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت مادر شهیدان سرفراز حسین، رضا و محمدعلی و جانبازان والامقام محمود و قنبر سبکتکین را تسلیت گفت.
رئیس‌جمهور درگذشت مادر شهیدان سبکتکین را تسلیت گفت

View more posts from this author