ذوب‌آهن برنده نبرد ایرانی‌ها/ دبل قلعه‌نویی مقابل شفر

ذوب‌آهن برنده نبرد ایرانی‌ها/ دبل قلعه‌نویی مقابل شفر
دیدار تیم‌های ذوب‌آهن و استقلال با برتری شاگردان قلعه‌نویی به پایان رسید.

ذوب‌آهن برنده نبرد ایرانی‌ها/ دبل قلعه‌نویی مقابل شفر

دیدار تیم‌های ذوب‌آهن و استقلال با برتری شاگردان قلعه‌نویی به پایان رسید.
ذوب‌آهن برنده نبرد ایرانی‌ها/ دبل قلعه‌نویی مقابل شفر

View more posts from this author