ذخیره‌سازی حدود 1500 تن سیب و پرتقال شب عید در قزوین/ از اعمال نظارت در بازار غفلت نمی‌کنیم

ذخیره‌سازی حدود 1500 تن سیب و پرتقال شب عید در قزوین/ از اعمال نظارت در بازار غفلت نمی‌کنیم
معاون امور اقتصادی استاندار قزوین گفت: با توجه به نیاز بازار، حدود یک هزار و 500 تن سیب و پرتقال در محله نخست برای شب عید ذخیره‌سازی می‌شود.

ذخیره‌سازی حدود 1500 تن سیب و پرتقال شب عید در قزوین/ از اعمال نظارت در بازار غفلت نمی‌کنیم

معاون امور اقتصادی استاندار قزوین گفت: با توجه به نیاز بازار، حدود یک هزار و 500 تن سیب و پرتقال در محله نخست برای شب عید ذخیره‌سازی می‌شود.
ذخیره‌سازی حدود 1500 تن سیب و پرتقال شب عید در قزوین/ از اعمال نظارت در بازار غفلت نمی‌کنیم

View more posts from this author