دیپلماسی عزت می‌تواند پول‌های بلوکه‌شده ایران را آزاد کند/ برجام واژه‌ای جدید برای اثبات بدعهدی غرب و آمریکاست

دیپلماسی عزت می‌تواند پول‌های بلوکه‌شده ایران را آزاد کند/ برجام واژه‌ای جدید برای اثبات بدعهدی غرب و آمریکاست
دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه با بیان اینکه دیپلماسی عزت می‌تواند پول‌های بلوکه‌شده ایران را آزاد کند، گفت: اگر اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن با سیاست‌های آمریکا علیه ایران مخالف هستند چرا آنها حساب‌های بلوکه‌شده و دارایی‌های مصادره شده ایران را آزاد نمی‌کنند؟

دیپلماسی عزت می‌تواند پول‌های بلوکه‌شده ایران را آزاد کند/ برجام واژه‌ای جدید برای اثبات بدعهدی غرب و آمریکاست

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه با بیان اینکه دیپلماسی عزت می‌تواند پول‌های بلوکه‌شده ایران را آزاد کند، گفت: اگر اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن با سیاست‌های آمریکا علیه ایران مخالف هستند چرا آنها حساب‌های بلوکه‌شده و دارایی‌های مصادره شده ایران را آزاد نمی‌کنند؟
دیپلماسی عزت می‌تواند پول‌های بلوکه‌شده ایران را آزاد کند/ برجام واژه‌ای جدید برای اثبات بدعهدی غرب و آمریکاست

View more posts from this author