دیوار دفاعی گرگان ردیف اعتباری می‌گیرد/ نقش مهم موزه روستایی در ماندگاری مسافر در گلستان

دیوار دفاعی گرگان ردیف اعتباری می‌گیرد/ نقش مهم موزه روستایی در ماندگاری مسافر در گلستان
مدیرکل میراث فرهنگی گلستان دیوار دفاعی گرگان را از اصلی‌ترین موضوعات مطرح شده در سفر دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور به این استان عنوان کرد و گفت: با حمایت‌های استاندار و تاکیدات نماینده ولی فقیه در استان در شورای اداری استان، دیوار دفاعی گرگان ردیف اعتباری خواهد گرفت.

دیوار دفاعی گرگان ردیف اعتباری می‌گیرد/ نقش مهم موزه روستایی در ماندگاری مسافر در گلستان

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان دیوار دفاعی گرگان را از اصلی‌ترین موضوعات مطرح شده در سفر دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور به این استان عنوان کرد و گفت: با حمایت‌های استاندار و تاکیدات نماینده ولی فقیه در استان در شورای اداری استان، دیوار دفاعی گرگان ردیف اعتباری خواهد گرفت.
دیوار دفاعی گرگان ردیف اعتباری می‌گیرد/ نقش مهم موزه روستایی در ماندگاری مسافر در گلستان

خبر جدید

View more posts from this author