دیشب تجمعی در مشهد نداشتیم/ دستگیری 132 نفر در پی اغتشاشات اخیر

دیشب تجمعی در مشهد نداشتیم/ دستگیری 132 نفر در پی اغتشاشات اخیر
سرپرست دادسرای انقلاب مشهد با اشاره به دستگیری 132 نفر در پی اغتشاشات و تجمعات غیرقانونی اخیر در مشهد، گفت: هیچ تجمع ودستگیری دیشب در مشهد نداشتیم.

دیشب تجمعی در مشهد نداشتیم/ دستگیری 132 نفر در پی اغتشاشات اخیر

سرپرست دادسرای انقلاب مشهد با اشاره به دستگیری 132 نفر در پی اغتشاشات و تجمعات غیرقانونی اخیر در مشهد، گفت: هیچ تجمع ودستگیری دیشب در مشهد نداشتیم.
دیشب تجمعی در مشهد نداشتیم/ دستگیری 132 نفر در پی اغتشاشات اخیر

View more posts from this author