دیدار چین و کره جنوبی مانند بازی شطرنج بود

دیدار چین و کره جنوبی مانند بازی شطرنج بود
سرمربی تیم ملی والیبال چین گفت: دیدار والیبال بین تیم‌های چین و کره جنوبی به مانند بازی شطرنج بود و مرتب امتیازات بازی با اختلاف کم در بین هر دو تیم تقسیم می‌شد.

دیدار چین و کره جنوبی مانند بازی شطرنج بود

سرمربی تیم ملی والیبال چین گفت: دیدار والیبال بین تیم‌های چین و کره جنوبی به مانند بازی شطرنج بود و مرتب امتیازات بازی با اختلاف کم در بین هر دو تیم تقسیم می‌شد.
دیدار چین و کره جنوبی مانند بازی شطرنج بود

View more posts from this author