دیدار پرسپولیس و پارس جنوبی جم یک فینال واقعی بود

دیدار پرسپولیس و پارس جنوبی جم یک فینال واقعی بود
پیشکسوت باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه دیدار پرسپولیس و پارس جنوبی جم همانند یک فینال واقعی بود، گفت: این رقابت بر سر صدرنشینی رخ داد.

دیدار پرسپولیس و پارس جنوبی جم یک فینال واقعی بود

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه دیدار پرسپولیس و پارس جنوبی جم همانند یک فینال واقعی بود، گفت: این رقابت بر سر صدرنشینی رخ داد.
دیدار پرسپولیس و پارس جنوبی جم یک فینال واقعی بود

View more posts from this author