دیدار ملوان مقابل صبا لغو شد

دیدار ملوان مقابل صبا لغو شد
دیدار دو تیم ملوان انزلی و صبای قم از هفته بیست و یکم رقابت‌های لیگ دسته اول به دلیل شرایط نامساعد جوی و عدم حضور صبایی‌ها در انزلی، لغو شد.

دیدار ملوان مقابل صبا لغو شد

دیدار دو تیم ملوان انزلی و صبای قم از هفته بیست و یکم رقابت‌های لیگ دسته اول به دلیل شرایط نامساعد جوی و عدم حضور صبایی‌ها در انزلی، لغو شد.
دیدار ملوان مقابل صبا لغو شد

View more posts from this author