دیدار سر زده امام جمعه باشت با برخی خانواده‌های نیازمند و محروم

دیدار سر زده امام جمعه باشت با برخی خانواده‌های نیازمند و محروم
امام جمعه باشت به صورت سرزده با برخی خانواده‌های محروم و نیازمند این شهرستان دیدار کرد.

دیدار سر زده امام جمعه باشت با برخی خانواده‌های نیازمند و محروم

امام جمعه باشت به صورت سرزده با برخی خانواده‌های محروم و نیازمند این شهرستان دیدار کرد.
دیدار سر زده امام جمعه باشت با برخی خانواده‌های نیازمند و محروم

خرید vpn صبا نت

لردگان

View more posts from this author