دیدار سردار غیب‌پرور با آیت‌الله مصباح‌یزدی

دیدار سردار غیب‌پرور با آیت‌الله مصباح‌یزدی
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با آیت‌الله مصباح‌یزدی دیدار و گفت‌وگو کرد.

دیدار سردار غیب‌پرور با آیت‌الله مصباح‌یزدی

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با آیت‌الله مصباح‌یزدی دیدار و گفت‌وگو کرد.
دیدار سردار غیب‌پرور با آیت‌الله مصباح‌یزدی

View more posts from this author