دیدار سردار غیب‌پرور با آیت‌الله علوی‌گرگانی

دیدار سردار غیب‌پرور با آیت‌الله علوی‌گرگانی
رئیس سازمان بسیج مستضعفین عصر امروز با آیت‌الله علوی‌گرگانی دیدار کرد.

دیدار سردار غیب‌پرور با آیت‌الله علوی‌گرگانی

رئیس سازمان بسیج مستضعفین عصر امروز با آیت‌الله علوی‌گرگانی دیدار کرد.
دیدار سردار غیب‌پرور با آیت‌الله علوی‌گرگانی

View more posts from this author