دیدار امیر حاتمی با آیت‌الله علوی‌گرگانی

دیدار امیر حاتمی با آیت‌الله علوی‌گرگانی
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دقایقی قبل با آیت‌الله علوی‌گرگانی دیدار و گفت‌وگو کرد.

دیدار امیر حاتمی با آیت‌الله علوی‌گرگانی

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دقایقی قبل با آیت‌الله علوی‌گرگانی دیدار و گفت‌وگو کرد.
دیدار امیر حاتمی با آیت‌الله علوی‌گرگانی

View more posts from this author