دوچرخه‌سوارن کرمانشاهی راهی کربلا می‌شوند

دوچرخه‌سوارن کرمانشاهی راهی کربلا می‌شوند
رئیس هیأت دوچرخه سواری استان کرمانشاه گفت: یک گروه دوچرخه‌سواری با نام(مسافران حرم) در راستای شرکت در مراسم اربعین حسینی، راهی کربلا می‌شوند.

دوچرخه‌سوارن کرمانشاهی راهی کربلا می‌شوند

رئیس هیأت دوچرخه سواری استان کرمانشاه گفت: یک گروه دوچرخه‌سواری با نام(مسافران حرم) در راستای شرکت در مراسم اربعین حسینی، راهی کربلا می‌شوند.
دوچرخه‌سوارن کرمانشاهی راهی کربلا می‌شوند

View more posts from this author