دومین مرکز سلامت جامعه شهری محلات به بهره‌برداری رسید

دومین مرکز سلامت جامعه شهری محلات به بهره‌برداری رسید
طی مراسمی با حضور معاون فنی مرکز بهداشت استان مرکزی و مسؤولان شهرستان محلات، مرکز سلامت جامعه شهری حکیم فردوسی در یکی از نقاط حاشیه‌ای این شهرستان به بهره‌برداری رسید.

دومین مرکز سلامت جامعه شهری محلات به بهره‌برداری رسید

طی مراسمی با حضور معاون فنی مرکز بهداشت استان مرکزی و مسؤولان شهرستان محلات، مرکز سلامت جامعه شهری حکیم فردوسی در یکی از نقاط حاشیه‌ای این شهرستان به بهره‌برداری رسید.
دومین مرکز سلامت جامعه شهری محلات به بهره‌برداری رسید

View more posts from this author