دولت روشن بگوید در حوزه اقتصاد در این چند سال چه کرده است/ مشکلات کشور با روحیه انقلابی حل می‌شود

دولت روشن بگوید در حوزه اقتصاد در این چند سال چه کرده است/ مشکلات کشور با روحیه انقلابی حل می‌شود
نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی گفت: باید از دولت بخواهیم که با مردم شفاف برخورد کرده و واقعیت‌ها را مطرح کند، دولت خیلی روشن و ملموس در حوزه اقتصاد باید بگوید که در این چند سال گذشته چه کرده است.

دولت روشن بگوید در حوزه اقتصاد در این چند سال چه کرده است/ مشکلات کشور با روحیه انقلابی حل می‌شود

نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی گفت: باید از دولت بخواهیم که با مردم شفاف برخورد کرده و واقعیت‌ها را مطرح کند، دولت خیلی روشن و ملموس در حوزه اقتصاد باید بگوید که در این چند سال گذشته چه کرده است.
دولت روشن بگوید در حوزه اقتصاد در این چند سال چه کرده است/ مشکلات کشور با روحیه انقلابی حل می‌شود

آهنگ جدید

View more posts from this author