دولت در سالیان اخیر جدیتی در احیای دریاچه ارومیه نداشته است/ لزوم توسعه پایانه‌های مرزی و گمرکات آذربایجان‌غربی

دولت در سالیان اخیر جدیتی در احیای دریاچه ارومیه نداشته است/ لزوم توسعه پایانه‌های مرزی و گمرکات آذربایجان‌غربی
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: دریاچه ارومیه یکی از چالش‌های اساسی منطقه و کشور است اما دولت و به‌خصوص وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی در این سال‌ها جدیتی در امر احیای دریاچه نداشته‌اند.

دولت در سالیان اخیر جدیتی در احیای دریاچه ارومیه نداشته است/ لزوم توسعه پایانه‌های مرزی و گمرکات آذربایجان‌غربی

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: دریاچه ارومیه یکی از چالش‌های اساسی منطقه و کشور است اما دولت و به‌خصوص وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی در این سال‌ها جدیتی در امر احیای دریاچه نداشته‌اند.
دولت در سالیان اخیر جدیتی در احیای دریاچه ارومیه نداشته است/ لزوم توسعه پایانه‌های مرزی و گمرکات آذربایجان‌غربی

View more posts from this author