دولت درصدد تضمین حقوق بیمار است

دولت درصدد تضمین حقوق بیمار است
معاون رئیس جمهور گفت: نادانسته‌های پزشکی مانند سایر رشته‌ها از دانسته‌هایش بیشتر است اما چون با جان انسان سر و کار دارد همه به دنبال تضمین‌هایی برای حقوق بیمار هستیم.

دولت درصدد تضمین حقوق بیمار است

معاون رئیس جمهور گفت: نادانسته‌های پزشکی مانند سایر رشته‌ها از دانسته‌هایش بیشتر است اما چون با جان انسان سر و کار دارد همه به دنبال تضمین‌هایی برای حقوق بیمار هستیم.
دولت درصدد تضمین حقوق بیمار است

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *