دولت برنامه‌هایی برای افزایش تولید کارخانه‌های کم‌ظرفیت اجرا می‌کند

دولت برنامه‌هایی برای افزایش تولید کارخانه‌های کم‌ظرفیت اجرا می‌کند
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در ارتباط با اشتغال و بالا بردن ظرفیت کارخانه‌های کم‌ظرفیت برنامه‌هایی در دستور کار دارد.

دولت برنامه‌هایی برای افزایش تولید کارخانه‌های کم‌ظرفیت اجرا می‌کند

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در ارتباط با اشتغال و بالا بردن ظرفیت کارخانه‌های کم‌ظرفیت برنامه‌هایی در دستور کار دارد.
دولت برنامه‌هایی برای افزایش تولید کارخانه‌های کم‌ظرفیت اجرا می‌کند

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author