دولت‌های استعماری در مأموریت‌ها مردود شدند/اولویت ملت ما نجات فلسطین و نابودی رژیم صهیونیستی است

دولت‌های استعماری در مأموریت‌ها مردود شدند/اولویت ملت ما نجات فلسطین و نابودی رژیم صهیونیستی است
امام‌ جمعه کاشمر با بیان اینکه دولت‌های استعماری و دست‌نشانده انگلیس همواره در مأموریت‌های محوله مردود شده‌اند، گفت: اولویت اول ما در منطقه و سیاست خارجی نجات ملت مظلوم فلسطین و از بین بردن رژیم فاسد و جعلی صهیونیستی است.

دولت‌های استعماری در مأموریت‌ها مردود شدند/اولویت ملت ما نجات فلسطین و نابودی رژیم صهیونیستی است

امام‌ جمعه کاشمر با بیان اینکه دولت‌های استعماری و دست‌نشانده انگلیس همواره در مأموریت‌های محوله مردود شده‌اند، گفت: اولویت اول ما در منطقه و سیاست خارجی نجات ملت مظلوم فلسطین و از بین بردن رژیم فاسد و جعلی صهیونیستی است.
دولت‌های استعماری در مأموریت‌ها مردود شدند/اولویت ملت ما نجات فلسطین و نابودی رژیم صهیونیستی است

خرید vpn برای آیفون

قرآن

View more posts from this author