دولتمردان ایرانی با برجام تجربه را تجربه کردند/ تضمین‌های دریافتی از سران کشورهای اروپایی در حد حرف باشد دوباره دستمان خالی می‌ماند

دولتمردان ایرانی با برجام تجربه را تجربه کردند/ تضمین‌های دریافتی از سران کشورهای اروپایی در حد حرف باشد دوباره دستمان خالی می‌ماند
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: بدعهدی آمریکا در قبال ایران درسی است که مدت‌های طولانی است که ملت ایران آن را آموخته است؛ آنچه که درس‌آموز است برای آن دسته از سیاسیون ایرانی است که می‌خواستند بر این مسئله موج‌سواری کنند و با فریب افکار عمومی «تجربه را تجربه کردند».

دولتمردان ایرانی با برجام تجربه را تجربه کردند/ تضمین‌های دریافتی از سران کشورهای اروپایی در حد حرف باشد دوباره دستمان خالی می‌ماند

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: بدعهدی آمریکا در قبال ایران درسی است که مدت‌های طولانی است که ملت ایران آن را آموخته است؛ آنچه که درس‌آموز است برای آن دسته از سیاسیون ایرانی است که می‌خواستند بر این مسئله موج‌سواری کنند و با فریب افکار عمومی «تجربه را تجربه کردند».
دولتمردان ایرانی با برجام تجربه را تجربه کردند/ تضمین‌های دریافتی از سران کشورهای اروپایی در حد حرف باشد دوباره دستمان خالی می‌ماند

View more posts from this author