دوست دارم قم و مشهد همیشه در لیگ برتر سهمیه داشته باشند/ تغییرات تاکتیکی نسبت به بازی جام حذفی با صبا

دوست دارم قم و مشهد همیشه در لیگ برتر سهمیه داشته باشند/ تغییرات تاکتیکی نسبت به بازی جام حذفی با صبا
سرمربی استقلال تهران گفت: دوست دارم قم و مشهد همیشه در لیگ برتر سهمیه داشته باشند.

دوست دارم قم و مشهد همیشه در لیگ برتر سهمیه داشته باشند/ تغییرات تاکتیکی نسبت به بازی جام حذفی با صبا

سرمربی استقلال تهران گفت: دوست دارم قم و مشهد همیشه در لیگ برتر سهمیه داشته باشند.
دوست دارم قم و مشهد همیشه در لیگ برتر سهمیه داشته باشند/ تغییرات تاکتیکی نسبت به بازی جام حذفی با صبا

View more posts from this author