دهنوی شاگرد عنایتی شد

دهنوی شاگرد عنایتی شد
قاسم دهنوی بازیکن مشهدی که سابقه بازی در تیم‌های پرسپولیس، تراکتورسازی، صبا، ذوب آهن و چند باشگاه دیگر را در کارنامه دارد به تیم مشکی‌پوشان پیوست.

دهنوی شاگرد عنایتی شد

قاسم دهنوی بازیکن مشهدی که سابقه بازی در تیم‌های پرسپولیس، تراکتورسازی، صبا، ذوب آهن و چند باشگاه دیگر را در کارنامه دارد به تیم مشکی‌پوشان پیوست.
دهنوی شاگرد عنایتی شد

View more posts from this author