دهمین شکست صبای قم در خانه/ سلام دوباره قمی‌ها به سقوط

دهمین شکست صبای قم در خانه/ سلام دوباره قمی‌ها به سقوط
تیم فوتبال صبای قم سنگین‌ترین شکست خانگی خود را در هفته نخست دور برگشت فصل جاری لیگ دسته اول فوتبال ایران جام آزادگان برابر تیم آلومینیوم سازی اراک پذیرفت.

دهمین شکست صبای قم در خانه/ سلام دوباره قمی‌ها به سقوط

تیم فوتبال صبای قم سنگین‌ترین شکست خانگی خود را در هفته نخست دور برگشت فصل جاری لیگ دسته اول فوتبال ایران جام آزادگان برابر تیم آلومینیوم سازی اراک پذیرفت.
دهمین شکست صبای قم در خانه/ سلام دوباره قمی‌ها به سقوط

View more posts from this author