دنیا در حیرت مکتب ناب رسول‌الله است

دنیا در حیرت مکتب ناب رسول‌الله است
فرمانده نیروی انتظامی استان اردبیل گفت: جامعه بشری امروز در حیرت و تعجب شایستگی‌ها و مکارم و فضائل اخلاقی، رفتاری و سیره پاک نبی مکرم اسلام (ص) است که خود می‌تواند نقطه وحدت‌آفرین در این عرصه محسوب شود.

دنیا در حیرت مکتب ناب رسول‌الله است

فرمانده نیروی انتظامی استان اردبیل گفت: جامعه بشری امروز در حیرت و تعجب شایستگی‌ها و مکارم و فضائل اخلاقی، رفتاری و سیره پاک نبی مکرم اسلام (ص) است که خود می‌تواند نقطه وحدت‌آفرین در این عرصه محسوب شود.
دنیا در حیرت مکتب ناب رسول‌الله است

View more posts from this author