دلفی از بازی یک چهارم نهایی محروم شد

دلفی از بازی یک چهارم نهایی محروم شد
دلفی، بازیکن شوشی تیم ملی نوجوانان با اخطاری که برابر تیم ملی فوتبال مکزیک گرفت، از بازی برابر حریف ایران در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام جهانی زیر 17 سال محروم شد.

دلفی از بازی یک چهارم نهایی محروم شد

دلفی، بازیکن شوشی تیم ملی نوجوانان با اخطاری که برابر تیم ملی فوتبال مکزیک گرفت، از بازی برابر حریف ایران در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام جهانی زیر 17 سال محروم شد.
دلفی از بازی یک چهارم نهایی محروم شد

View more posts from this author