دفن غیر بهداشتی زباله در نهاوند/ تعیین ضرب‌الاجل 3 هفته‎ای برای شهرداری

دفن غیر بهداشتی زباله در نهاوند/ تعیین ضرب‌الاجل 3 هفته‎ای برای شهرداری
معاون فرماندار نهاوند با بیان اینکه روزانه در نهاوند بیش از 60 تن زباله تولید می‌شود، گفت: این زباله‌ها به صورت غیر بهداشتی و غیر اصولی دفن می‌شوند.

دفن غیر بهداشتی زباله در نهاوند/ تعیین ضرب‌الاجل 3 هفته‎ای برای شهرداری

معاون فرماندار نهاوند با بیان اینکه روزانه در نهاوند بیش از 60 تن زباله تولید می‌شود، گفت: این زباله‌ها به صورت غیر بهداشتی و غیر اصولی دفن می‌شوند.
دفن غیر بهداشتی زباله در نهاوند/ تعیین ضرب‌الاجل 3 هفته‎ای برای شهرداری

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author