دفاع از کالای ایرانی دفاع از زحمات کارگر داخلی است

دفاع از کالای ایرانی دفاع از زحمات کارگر داخلی است
دبیر‌کل جامعه اسلامی خانه کارگر گفت: دفاع از کالای ایرانی دفاع از زحمات کارگر داخلی است.

دفاع از کالای ایرانی دفاع از زحمات کارگر داخلی است

دبیر‌کل جامعه اسلامی خانه کارگر گفت: دفاع از کالای ایرانی دفاع از زحمات کارگر داخلی است.
دفاع از کالای ایرانی دفاع از زحمات کارگر داخلی است

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *