دعوت 5 فوتسال قم به اردوی تیم ملی المپیک

دعوت 5 فوتسال قم به اردوی تیم ملی المپیک
مسوول کمیته فوتسال هیأت فوتبال استان قم از دعوت پنج استعداد فوتسال قم به دور جدید تمرینات و اردوی آماده‌سازی تیم ملی المپیک خبر داد.

دعوت 5 فوتسال قم به اردوی تیم ملی المپیک

مسوول کمیته فوتسال هیأت فوتبال استان قم از دعوت پنج استعداد فوتسال قم به دور جدید تمرینات و اردوی آماده‌سازی تیم ملی المپیک خبر داد.
دعوت 5 فوتسال قم به اردوی تیم ملی المپیک

View more posts from this author