دعوت دستگاه‌های مختلف خراسان‌‌شمالی از مردم ‌برای شرکت ‌در راهپیمایی روز قدس

دعوت دستگاه‌های مختلف خراسان‌‌شمالی از مردم ‌برای شرکت ‌در راهپیمایی روز قدس
دستگاه‌های مختلف استان خراسان‌شمالی با صدور بیانیه‌های جداگانه‌ای مردم را برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس فراخواندند.

دعوت دستگاه‌های مختلف خراسان‌‌شمالی از مردم ‌برای شرکت ‌در راهپیمایی روز قدس

دستگاه‌های مختلف استان خراسان‌شمالی با صدور بیانیه‌های جداگانه‌ای مردم را برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس فراخواندند.
دعوت دستگاه‌های مختلف خراسان‌‌شمالی از مردم ‌برای شرکت ‌در راهپیمایی روز قدس

خرید vpn برای بلک بری

دانلود فیلم خارجی

View more posts from this author