دعوت دانشجویان همدان از استاندار برای حضور در مناطق محروم +تصویر

دعوت دانشجویان همدان از استاندار برای حضور در مناطق محروم +تصویر
قرارگاه دانشجویی شهید همدانی طی نامه‌ای از استاندار همدان دعوت کرد که با حضور در مناطق محروم و حاشیه‌ای همدان در جریان روند مشکلات مردم این مناطق قرار گیرد.

دعوت دانشجویان همدان از استاندار برای حضور در مناطق محروم +تصویر

قرارگاه دانشجویی شهید همدانی طی نامه‌ای از استاندار همدان دعوت کرد که با حضور در مناطق محروم و حاشیه‌ای همدان در جریان روند مشکلات مردم این مناطق قرار گیرد.
دعوت دانشجویان همدان از استاندار برای حضور در مناطق محروم +تصویر

View more posts from this author